Velkommen til Aspieranterne

En virksomhed dedikeret til at skabe gensidig gevinst for en neurodivers arbejdsstyrke og erhvervslivet i Danmark.

Fakta i runde tal

  • 1% af befolkningen (tallet er stadigt stigende) har diagnosen Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)
  • 90% af voksne med ASF står udenfor det ordinære arbejdsmarked
  • 100% sikkert er det, at dét vil vi lave om på – i samarbejde med jer

Udover ASF, så står mange uden for ordinær beskæftigelse grundet diverse udfordringer.

Udfordringer, der ikke gør dem ude af stand til at bidrage til arbejdsmarkedet – blot ude af stand til at gøre det på den måde vi normalt tænker “job”.


Vi tilbyder løsning af en lang række opgaver for virksomheder over hele landet.

Opgaverne tager vi “hjem” og skaber dér rammerne, der fungerer for vores medarbejdere.

 

“Jeg kontaktede Aspieranterne, da bevægelsen #enmillionstemmer skulle have skabt en hjemmeside.
Aspieranterne svarede samme dag og efter en god samtale, kom de med et forslag til en hjemmeside, der passede perfekt til det udtryk, jeg ønskede, at vores hjemmeside skulle have.
Hver gang, der har været brug for ændringer på hjemmesiden, har Aspieranterne løst det samme dag og altid yderst professionelt.
Jeg kan i høj grad anbefale Aspieranterne.”

Monica Lylloff

Stifter, #EnMillionStemmer

Q

"Plejer" er opsagt

Mange aspekter af den gængse måde at drive virksomhed på, har vi enten gjort helt op med eller vendt på hovedet – i forhold til “normen”.

v

Glemte kvaliteter

Ordentlighed, retfærdighed og ærlighed er helt fundamentale værdier for os – ikke bare i ord, men i hver en handling.

g

Agilitet

Vi får medarbejdernes behov for forudsigelighed og tryghed til at gå op med at være omstillings-parate og fleksible.

Book et uforpligtende møde om mulighederne

Vi står klar til at arbejde for vores fælles fremtid og succes